ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ
Ρίο ντε Tzανέιρο -Βραζιλία

IGREJA ORTODOXA GREGA DE SANTO ANDRÉ
Rio de Janeiro - Brasil

Fotografias
Φωτογραφίαι
Clero
Ὁ Κλῆρος
Página  Principal
Ἀρχικὴ σελίς
Links
Συνδέσεις
Ícones
Εἰκόνες
Textos
Κείμενα
 Pe. Henrique Cairus, Protopresbítero da Sacra Arquidiocese de Buenos Aires e Exarquia da América do Sul, nasceu no Rio de Janeiro, em 1967. É filho de Noemia Fortuna Cairus e Antonio Cairus, de família originária do Líbano. Doutorou-se em Letras Clássicas (Língua e Literatura Grega), em 1999, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em novembro de 2010, foi ordenado diácono, e, em dezembro de 2012, foi ordenado Presbítero pelas arquissacerdotais mãos de S.E.R. Dom Tarásios, atual Arcebispo Metropolita de Rodópolis, que o elevou a Ecônomo Stavrophóros em dezembro de 2017. Atualmente é Professor Titular da Universidade do Brasil (UFRJ), atuando nο Departamento de Letras Clássicas, e Pároco interino da Paróquia de Santo André Apóstolo, sob o Omofório de Sua Eminência Reverendíssima Dom Iosif, Arcebispo Metropolita de Buenos Aires, Primaz e Exarca da América do Sul (jurisdição do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla). Em 4 de dezembro de 2022 recebeu, das arquissacerdotais mãos de Sua Eminência Reverendíssima Dom Iosif, a dignidade de Protopresbítero (Arcipreste).
Papadiá: Profa. Doutora Tatiana Ribeiro
Professora de Língua e Literatura Gregas na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
Doutora em Letras Clássicas (UFRJ),
 ex-presidente da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos
__________________________________________________________________________________________________


 

Ὁ αἰδεσιμολογιώτατος ἱερεὺς π.Ἑρρῖκος Καϊρούζ, ὁ ἐν τῇ Ἁγιωτάτῃ Μητροπόλει Μπουένος Ἄιρες καὶ τῇ Ἐξαρχίᾳ Νοτίου Ἀμερικῆς πρωτοπρεσβύτερος, ἐγεννήθη ἐν τῷ Ῥίῳ ντε Ἰανεΐρῳ, τῷ ἔτει ,αϡξζ', υἱὸς τῆς Νοεμίας Φ. Καϊρούζ καὶ τοῦ ἀειμνήστου Ἀντωνίου Καϊρούζ, ἀπὸ λιβανεζικῆς καταγωγῆς.
Tῷ ἔτει ,αϡϞθ' ἔλαβε Διδακτορικὸν Δίπλωμα Κλασικῶν Σπουδῶν (Ἑλληνικῆς Φιλολογίας) ἀπὸ τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Ῥίου Ἰανεΐρου, ὑποβαλὼν διατριβὴν ὑπὸ τὸν τίτλον «Τὰ ἱερὰ ἐν τῇ ἱπποκρατικῇ νοσολογίᾳ». Τυγχάνει, διὰ τὴν διατριβὴν ὑπὸ τὸν τίτλον «Hippocratis De rerum naturae», Kαθηγητὴς τοῦ Τμήματος Κλασικῆς Φιλολογίας αὐτοῦ τοῦ Πανεπιστημίου. Τῇ λ' Νοεμβρίου τοῦ ἔτους ,βι' ἐχειροτονήθῃ διάκονος, καὶ τῇ β' Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους ,βιβ' πρεσβύτερος ὐπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Ταρασίου τοῦ νῦν Μητροπολίτου Ῥοδοπόλεως καὶ τότε Μητροπολίτου Mπουένος Ἄιρες καὶ Ὑπερτίμου καὶ Ἐξάρχου Νοτίου Ἀμερικῆς. Τῇ γ' Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους ,βιζ ἐγένετο, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ὰγίου Ἁνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ἡ αὐτοῦ Χειροθεσία εἰς Σταυροφόρον Οἰκονόμον διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν ἀρχιερατικῶν χειρῶν τοῦ Σεβασμιωτάτου κ.Ταρασίου. Ὑπερετεῖ εἰς τὴν Μεγάλην τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν ὑπὸ τὸ Ὠμοφόριον τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μπουένος Ἄϊρες καὶ Ὑπερτίμου καὶ Ἐξάρχου Νοτίου Ἀμερικῆς κ. Ἰωσήφ, ὃς αὐτὸν προεχείρισε εἰς Πρωτοπρεβύτερον τῇ δ’ Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους ,βκβ’.


Ἀναπληρωματικὴ Καθηγήτρια Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλολογίας  (Πανεπιστήμιον τῆς Βραζιλίας)
Διδάκτωρ Κλασικῆς Φιλολογίας (ἀπὸ τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Πανεπηστιμίου τοῦ Ῥίου ντε Τζανεΐρου - UFRJ)
πρωὴν πρόεδρος τῆς Βραζιλιανικῆς Ἑταιρίας Κλασικῶν Σπουδῶν

  Ἡ Χειροτονία εἰς Πρεσβύτερον - Vídeo da Ordenação Presbiteral

__________________________________________________________
Comunidade Beneficente Helênica "Acrópolis" (Rio de Janeiro)
Τυπικὸν τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ ᾽Εκκλησίας
Αλφαβητικό εορτολόγιο

R. Darke de Mattos, 46
Higienópolis - Rio de Janeiro - RJ
BRASIL
como chegar
Tel.: +552124852268
hcairus@yahoo.com.br

A Igreja Ortodoxa | Patriarcado Ecumênico | Arquidiocese Grega | O Monte Athos |Calendário Litúrgico | Canto Bizantino | BYBLOS | N E W S